Dommedag - Gennem indvielsens mørke - Helvede eller ragnerok

symbol 19bGennem indvielsens mørke - helvede eller ragnerok – symbol nr. 19

”Øje for øje, tand for tand...”

Symbolet forklarer, at den egentlige årsag til al lidelse, smerte og ulykke i livet er uvidenhed.

Den lille hvide trekant symboliserer et levende individs evige "jeg". Rækken af orange og gule firkanter nederst på symbolet, viser reinkarnationen, altså at vores liv fortsætter fra jordeliv til jordeliv (orange) afbrudt af ophold i de åndelige verdener (gult).

I dette tilfælde modtager individet en mørk karma, symboliseret ved den orange bue, der kommer ned fra venstre og sværdet gennem hjertet/organismen. Det opadrettede sværd symboliserer, at individet svarer igen via hævnens princip. Det ved ikke, at det selv har skabt sin mørke skæbne (skæbnebuen der returnerer), og det er ligeledes uvidende om, at det med sit gensvar fortsat binder sig til mørkets kulminationszone. Det kender ikke meget til verdensaltets grundtone, kærligheden (symboliseret ved stråleglorien bag skelettet).

Flammehavet symboliserer krig, revolution, oprør, strejker, lockouter, politisk kamp, religionsstrid, fattigdom, sygdom og nød. Vulkanen symboliserer naturkatastrofer såsom jordskælv, oversvømmelser, cykloner mm. – og dermed også den lidende tilstand jordmenneskene somme tider byder mikrovæsenerne i deres egen krop. Med vores handlinger mod vort eget mikrokosmos skaber vi også skæbnevirkninger, der kommer tilbage via makrokosmos, og omvendt.

Men den mørke del af skæbnen er ikke en straf fra Gud og mørket kan ikke besejres med Moselovens påbud: ”Øje for øje og tand for tand”. Det er alt sammen udtryk for en indvielse, der giver os evne til medfølelse og humanitet og med tiden gør os modtagelige for viden om Gud. Erfaringerne lærer os at skelne mellem hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige handlinger.

Først når man selv er blevet ”besejret” tilstrækkeligt mange gange vil sandheden bag Jesus ord om at ”elske eders fjender og velsigne dem, som forbander eder, gøre dem godt som hade eder, og bede for dem som krænke og forfølge eder”, begynde at dæmre.

Lyset fødes i mørket. Bibelen har forudsagt en ”trængselstid” med ”jammer”, ”frygt”, ”krigslarm og rygter om krige” (Matt. 24, Mark. 13, Luk. 21 og Joh. 14-16). I denne tid skulle Bibelens kærlighedsbudskab ifølge Kristus forklares og udlægges: ”Talsmanden den hellige ånd, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære eder alt og minde eder om alt, hvad jeg har sagt eder”. (Joh. 14.25).

Denne lovede ”Talsmand” er således en endelig, urokkelig videnskabelig forklaring på Jesus kærlighedslære. En viden om de skjulte realiteter bag den fysiske verden åbenbaret for det moderne, humane, intellektuelle menneske. Martinus værk, Det Tredie Testamente, er denne Talsmand.

Dette symbol forklares i Martinus' symbolbog: ”Det evige verdensbillede” bind 2.

© Symbolet er beskyttet i henhold til loven om ophavsret. Ophavsretten indehaves af Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.